Hoàng Bảo Minh sản xuất các loại cao su kỹ thuật ngành tàu cảng. Dưới đây là hình ảnh một số sản phẩm cao su kỹ thuật ngành tàu cảng.