Hoàng Bảo Minh chuyên sản xuất các loại cao su kỹ thuật ngành xây dựng, cầu đường. Dưới đây là một số sản phẩm về loại cao su này: