Hoàng Bảo Minh chuyên sản xuất các loại cao su tấm. Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm này.